About

Konsten har alltid funnits med mig. Som en skön och tillitsfull vän att hålla i handen.

Så länge vi lever har vi alla en stående inbjudan att Skapa

Skaparen inom oss pockar på uppmärksamhet, att ge uttryck för tankar, känslor och idéer.   

”Ur stillheten och tystnaden startar den kreativa processen till vår Skapelse, som är Unik.”

Ann-Charlotte har målat sedan unga år och genomgått konststudier parallellt med arbete som Danspedagog och Kropps och Rörelseterapeut (Trager® Approach).       

Den röda tråden genom livet är för henne att vara i skapandet, att lyssna och att vara i det okända, att tillåta sig att vara nyfiken och känna upptäckarglädjen, oberoende av vilket arbete hon ägnar sig åt.

Ann-Charlotte ger workshops i Dans och Måleri, samt driver en privatpraktik för kropps och rörelseterapi.

Före 1991 målade Ann-Charlotte Fogel i olja.

Den stora vändpunkten kom då hon övergick till akryl och blandteknik 1991, då hon kom i kontakt med Vedic Art.
Veda betyder kunskap och betraktas av många som den äldst bevarade kunskapen inom många områden.
Veda grundar sig på den fundamentala kunskapen om Konsten och Livet - Den tysta nivån av rent medvetande. Från den nivån börjar livet och kreativitet uppstår.